Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassing: Expeditie werkzaamheden; de Nederlandse Expeditie voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 mei 2018, met uitzondering van de arbitrage clausule.
Nederlands recht is van toepassing.

ISO 22000 certificering is gerelateerd aan voedingsmiddelen.