Alle werkzaamheden worden door Go-Cargo B.V. uitgevoerd in hoedanigheid van expediteur. Go-Cargo B.V. verricht geen werkzaamheden in hoedanigheid van vervoerder. Op alle werkzaamheden en rechtsverhoudingen van Go-Cargo B.V. zijn de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de Fenex van toepassing, inclusief de daarin opgenomen arbitrageclausule en de rechtskeuze voor Nederlands recht.

ISO 22000 certificering is gerelateerd aan voedingsmiddelen.