Bedrijfsgegevens Go-Cargo

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassingen: Expeditie werkzaamheden; de Nederlandse Expeditie voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitzondering van de arbitrage clausule.