Company Details Go-Cargo

  • Venrayseweg 102 D (Freshpark)
  • 5928 RH Venlo
  • T +31 (0)77 206 16 00
  • F +31 (0)77 206 16 09
  • info@go-cargo.nl

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassingen: Expeditie werkzaamheden; de Nederlandse Expeditie voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitzondering van de arbitrage clausule.