Company Details Go-Cargo

  • Venrayseweg 102 D (Freshpark)
  • 5928 RH Venlo
  • T +31 (0)77 206 16 00
  • F +31 (0)77 206 16 09
  • info@go-cargo.nl

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassingen: Expeditie werkzaamheden; de Nederlandse Expeditie voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitzondering van de arbitrage clausule. Binnenlands vervoer; geschiedt volgens de Algemene Vervoerscondities (AVC) Grensoverschrijdend vervoer; geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Met betrekking tot bovenstaande is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. U kunt onze voorwaarden vinden en downloaden op onze website onder "Voorwaarden (of condities?)", of op verzoek worden deze u toegestuurd.